PARYS WEATHER
free html web templates

Tarriffs For Chalets 

(From 1 August 2021)

DESCRIPTIONOUT OF SEASON (per night)IN SEASON (per night)
6 Bed Chalet with 2 VehiclesR 1450R 1700
5 Bed Chalet with 2 VehiclesR 1350R 1600
2 Sleep Chalet with Lapa and 1 VehicleR 1000R 1200
Breakage Deposit per ChaletR 700R 700
Extra Vehicle per ChaletR 80R 80
Administartion fee per bookingR 80R 80
Showing entries (filtered from total entries)

Tarriffs Caravan stands and Tents

(From 1 August 2021)

DESCRIPTIONOUT OF SEASON (per night)IN SEASON (per night)
2 PersonsR 330R 380
Extra person per CaravanR 110R 120
Extra Vehicle per CaravanR 80R 80
Visitors sleep-overR 130R 150
Extra persons 2 to 4 yearsR 30R 30
Administration fee per bookingR 80R 80
Showing entries (filtered from total entries)

Pricelist for persons 60 years and Older 

(From 1 August 2021)

DESCRIPTIONPer Night
WEEKDAYS - School Holidays, Long Weekends and December EXCLUDED
MID WEEK - Monday to Thursday out Friday
2 Persons over 60 years per CaravanR 200
Extra Person over 60 years per CaravanR 100
Extra Persons 2 to 4 yearsR 30
Extra Person over 5 years and under 60 yearsR 110
Extra Person under 2 yearsFREE
Extra vehicles per CaravanR 40
Showing entries (filtered from total entries)

Day Visitors

(From 1 August 2021)

DAY VISITORS ARE RESTRICTED. PLEASE BOOK IN ADVANCE.
Per person above 5 yearsR 80
Children 2 to 4 years oldR 30
Children under 2 yearsFREE
Showing entries (filtered from total entries)

TERMS AND CONDITIONS FOR BOOKINGS

Out of Season - Minimum of 2 nights or more booking is required
Long weekends - Book full weekend 
December Holidays - For Stands & Chalets a Minimum of 4 nights booking is required 
All tariffs are subject to changes without notification. 
Deposit as requested - deposit is forfeited upon non arrival.
The balance is payable per internet. 
Offer on Chalets ONLY MID WEEK - Monday-Thursday out Friday - School Holiday, December and Long weekends EXCLUDED.
30% Discount bookings require a mimimum of 3 days
Stand for one month R 3500 (if available)

Pryslys vir Chalet 

(Vanaf 1 Augustus 2021)

BeskrywingBuite Seisoen (per nag)Binne Seisoen (per nag)
6 Bed Chalet met 2 VoertuieR 1450R 1700
5 Bed Chalet met 2 voertuieR 1350R 1600
2 Slaap Chalet met Lapa and 1 VoertuigR 1000R 1200
Breekskade deposito per ChaletR 700R 700
Ekstra Voertuig per ChaletR 80R 80
Administrasie fooi per besprekingR 80R 80
Showing entries (filtered from total entries)

Pryslys vir Woonwa Staanplekke en Tente

(Vanaf 1 Augustus 2021)

BeskrywingBuite Seisoen (per nag)Binne Seisoen (per nag)
2 PersoneR 330R 380
Ekstra persone per Woonwa of TentR 110R 120
Ekstra voertuie per Woonwa of TentR 80R 80
Oorslaap kuiermenseR 130R 150
Ekstra persone 2 jaar tot 4 jaarR 30R 30
Administrasie fooi per besprekingR 80R 80
Showing entries (filtered from total entries)

Pryslys 60 jaar en ouer

(Vanaf 1 Augustus 2021)

BeskrywingPer Nag
WEEKSDAE - NIE SKOOLVAKANSIES, DESEMBER EN NIE LANG NAWEKE NIE
MID WEEK - Maandag tot Donderdag uit Vrydag
2 Persone bo 60 jaar per WoonwaR 200
Ekstra persone bo 60 jaar per WoonwaR 100
Ekstra persone 2 jaar tot4 jaarR 30
Ekstra persoon bo 5 jaar onder 60 jaarR 110
Ekstra persone onder 2 jaarGRATIS
Ekstra voertuie per WoonwaR 40
Showing entries (filtered from total entries)

Dag Besoekers

(Vanaf 1 Augustus 2021)

DAG BESOEKERS WORD BEPERK. UWORD DUS AANBEVEEL OM TE BESPREEK
Per persoon oor 5 jaarR 80
2 tot 4 jaarR 30
Onder 2 jaarGRATIS
Showing entries (filtered from total entries)

VOORWAARDES VIR BESPREKING
Buite Seisoen - Minimum van 2 nagte moet bespreek word.
Lang Naweke - Bespreek volle lang naweek.
Desember Vakansie - Staanplekke en Chalets 'n minimum van 4 nagte moet bespreek word.
Alle tariewe is onderworpe aan verandering sonder kennisgewing. 
Deposito soos versoek - Deposito word verbeur indien u nie arriveer nie.
Die balans is betaalbaar per Internet.
Aanbod vir Chalets alleen MID WEEK - MAANDAG TOT DONDERDAG UIT VRYDAG. Nie Skoolvakansies, Desember en NIE Lang Naweke nie.
30% Afslag minimum 3 dae besprekings.
Staanplek vir 1 maand R 3500 (indien beskikbaar)

© Copyright 2019 Weltevrede - All Rights Reserved